Jazz Wednesday: Laura Dubin Trio

The Laura Dubin Trio will be joining us the first Wednesday of every month for the rest of the year!🎵

October 2nd // November 6th // December 4th
7:00 to 10:00

ʀᴇꜱᴇʀᴠᴀᴛɪᴏɴꜱ ꜰᴏʀ ᴅɪɴɴᴇʀ ᴀʀᴇ ꜱᴛʀᴏɴɢʟʏ ᴇɴᴄᴏᴜʀᴀɢᴇᴅ ᴀɴᴅ ᴄᴀɴ ʙᴇ ᴍᴀᴅᴇ ʙʏ ᴠɪꜱɪᴛɪɴɢ ᴡᴡᴡ.80ᴡʀᴏᴄʜᴇꜱᴛᴇʀ.ᴄᴏᴍ

Date

Oct 02 2019
Expired!

Time

7:00 pm - 10:00 pm
Category